túi niêm phong bọc hàng, túi bọc hàng niêm phong 68.000