túi niêm phong bọc hàng, túi bọc hàng niêm phong 40.000