băng dính lõi nhựa, băng dính lõi thạch cao 16.000