băng dính lõi nhựa, băng dính lõi thạch cao 27.000