băng dính lõi nhựa, băng dính lõi thạch cao 46.000