băng dính lõi nhựa, băng dính lõi thạch cao 51.000