băng dính lõi nhựa, băng dính lõi thạch cao 54.000