băng dính lõi nhựa, băng dính lõi thạch cao 21.500