băng dính lõi nhựa, băng dính lõi thạch cao 15.000