băng dính lõi nhựa, băng dính lõi thạch cao 61.000